Śpiewając litanię przy Krzyżu, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.