Misja Cudownego Medalika dla podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Cieszyliśmy się z odwiedzin starszych koleżanek i kolegów ze ŚDS z Pęcher. Rozwijając zdolności aktorskie wystawiliśmy dla nich przedstawienie o Cudownym Medaliku, zapoznając gości z objawieniami Matki Bożej św. Katarzynie Laboure, przepiękną symboliką medalika oraz obietnicami łask dla noszących go z ufnością. Zgodnie z poleceniem Maryi by rozszerzać Jej kult poprzez rozpowszechnianie Cudownego Medalika, podarowaliśmy je naszym gościom. Wspólnie poleciliśmy się pod opiekę Niepokalanj, odmawiając wezwanie wyryte na awersie medalika, jakie sama podała i pragnęła by tym aktem strzelistym zwracać się do Niej: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.