Trwa konkurs plastyczny na kartę bożonarodzeniową.

Celem konkursu jest krzewienie i podtrzymywanie zwyczajów i tradycji, związanych ze Świętem Bożego Narodzenia,

doskonalenie technik plastycznych, zabawa i zdrowa rywalizacja.

Uczestnicy konkursu wykazali się wielką inwencją

– każda z wystawionych na holu głównym karta jest inna, a wszystkie są piękne.

Oceny prac dokona powołana do tego komisja, zaś wyniki zostaną ogłoszone 10.01.2013 r.