Dzieliliśmy się radością Bożego Narodzenia z mieszkańcami wsi oraz starszymi koleżankami i kolegami ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach.

Idą drogą Kolędnicy
Z muzyką ze śpiewem,
Radość niosą, cuda głoszą.