W każdy czwartek społeczność naszego ośrodka uczestniczy w misterium Drogi Krzyżowej. To trudne pasyjne wydarzenie uświadamia nam, abyśmy umieli spojrzeć  i w naszym życiu na Drogę Krzyża oczami Pana Jezusa.