Codziennie, odmawiając Litanię przy figurze Jezusa Miłosiernego, czcimy Najświętsze Serce Naszego Pana.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.