Spotkaliśmy się dzisiaj z okazji rocznicy objawienia Cudownego Medalika, jakie miało miejsce 27 listopada 1830 roku, dokładnie w sobotę przed pierwszą niedzielą adwentu, w Paryżu, w Kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia, przy ulicy du Bac. Zaszczytu spotkania z Najświętszą Panną dostąpiła siostra Katarzyna Laboure. Przypomnieliśmy sobie wyjątkową historię objawień, przepiękną symbolikę medalika oraz obietnicę łask dla noszących go z ufnością. Otrzymaliśmy też Cudowne Medaliki, uwielbiliśmy Maryję wezwaniem z medalika i poleciliśmy się pod Jej opiekę.

,,O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.