BOŻE CIAŁO – ŚWIĘTO EUCHARYSTII

Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To dzień poświęcony oddawaniu czci Najświętszemu Sakramentowi. Bóg przypomina nam o swojej obecności: przychodzi do nas w każdej Eucharystii. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z…

Czytaj dalej...

BOŻE CIAŁO

Dzisiaj uroczystość Bożego Ciała, zwana od czasów Soboru Watykańskiego II ‘Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa’. To liturgiczne święto wdzięczności za dar wiecznej obecności Jezusa na ziemi.  Obecność Chrystusa urzeczywistnia się w liturgii eucharystycznej. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowach Jezusa ‘To jest Ciało moje. To…

Czytaj dalej...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Uroczystość Bożego Ciała przeżywamy razem ze wspólnotą parafialną w Jazgarzewie. O godzinie 9.15 rozpoczęła się Msza św., którą sprawował Ks. Proboszcz Wiesław Zaręba. W wygłoszonej homilii Ksiądz Proboszcz podkreślił wagę niedzielnej Mszy św. i udziału w niej wszystkich katolików. Wzywał również do pogłębienia wiary w żywą i prawdziwą Obecność Jezusa w Eucharystii. Po Mszy św.…

Czytaj dalej...